• dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:00 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 430323754
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:00 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 913287299
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:59 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on ohno951's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 445033375
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:59 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 167075353
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:58 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 08101995's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 268603399
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:58 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on kenanh2's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 725233389
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:57 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on adam's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 842852326
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:57 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on vualun's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 198717175
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:56 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 297661628
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:56 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on nh0ckpun's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 468265661
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:55 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 012041534's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 494402500
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:55 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 116644668
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:54 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on tunghap1's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 087876280
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:54 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on duylee's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 158632964
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:53 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 123bb's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 027158980
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:53 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on phongcui's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 223232741
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:52 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 045788521
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:52 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 188764489
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:51 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on tthanp9's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 003904837
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:51 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 883665853
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:50 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 734407977
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:50 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on daigai228's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 388987917
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:49 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 649395625
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:49 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 347049014
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:48 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on LinhKTV's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 039836700
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:48 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 111222's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 750602665
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:47 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on muabuon's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 200974836
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:47 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 230115647
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:46 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 645071815
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:45 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on thang2017's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 036193345
More Activity
About dichcc24h7

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
November 2, 1986 (31)

Thống kê


Tổng số bài gửi
Tổng số bài gửi
0
Gửi mỗi ngày
0
Total Thanks
Total Thanks
0
 • Được cảm ơn 0 trong 0 bài viết.
Thông tin chung
Hoạt động cuối
10-08-2018 02:19 PM
Ngày tham gia
09-28-2018
Giới thiệu
0