Đề án lớn mạnh dịch vụ tỉnh thành logic trên địa bàn tỉnh Long An công đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 vừa được phê duyệt. Tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến là 500 tỷ đồng.

Đề án tăng trưởng dịch vụ thành thị tuyệt vời trên địa bàn thức giấc Long An công đoạn 2020-2025, định hướng tới năm 2030 hướng tới mục đích ứng dụng ICT để hỗ trợ giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề được người dân quan tâm, nâng cao sự ưng ý và chất lượng cuộc sống của người dân.Từ đó, quản lý tỉnh thành được tinh gọn; tăng năng lực dự báo, hiệu quả và hiệu lực quản lý của chính quyền địa phương; nâng cao cường sự tham dự của người dân.

Dịch vụ công được khai triển nhanh chóng, thuận tiện; tác động các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp nhà hàng giảm chi phí, mở rộng thời cơ hợp tác marketing trên nền kinh tế số; nâng cao chỉ số năng lực khó khăn cấp tỉnh.

Đề án còn nhằm nâng cao cường bảo đảm an ninh, lẻ loi tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm.

Cũng theo quyết định duyệt y Đề án, trong giai đoạn 2020 – 2025, Long An sẽ tụ hợp triển khai mô hình điểm tại tỉnh thành Tân An, bảo đảm sẵn sàng triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh giấc đối có một số lĩnh vực trọng yếu.

Trong quá trình 2025 – 2030, định hướng được UBND tỉnh giấc Long An đặt ra là sẽ mở rộng phạm vi, chức năng của mô hình được khai triển tại thị thành Tân An; đồng triển khai diện rộng trên địa tỉnh Long An, trong đấy khai triển trước những thành thị với tiềm năng như Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc...Đề án mới được UBND tỉnh giấc Long An ra quyết định chuẩn y cũng xác định rõ những nội dung, yêu cầu, lộ trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển tỉnh thành hợp lý của tỉnh theo phân kỳ từng năm, từ năm 2020 đến năm 2025.

Theo đó, trong năm nay, Long An sẽ hội tụ xây dựng kế hoạch chi tiết những nhiệm vụ khai triển thực hành Đề án. Đồng thời, triển khai khảo sát, thống nhất những nội dung của 1 số dự án trung tâm ưu tiên thực hành trong năm 2021 và xây dựng kế hoạch sắp xếp vốn thực hiện Đề án.

Căn cứ trên tình hình bây giờ cộng định hướng tăng trưởng của tỉnh Long An, trong Đề án, UBND tỉnh Long An đã xác định sẽ tụ tập yêu cầu các biện pháp cho các lĩnh vực, những hoạt động gồm: Xây dựng Kiến trúc ICT cho tỉnh thành thông minh; Xây dựng hạ tầng ICT tăng trưởng dịch vụ thị thành thông minh; Xây dựng nền tảng thành phố thông minh.

Đề án cũng hướng đến việc xây dựng Trung tâm điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm thành phố thông minh; Xây dựng hạ tầng xã hội của tỉnh thành thông minh; Phát triển các dịch vụ quản lý an ninh trơ thổ địa tự thông minh, liên lạc thông minh, môi trường thông minh, nông nghiệp thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh và du lịch tuyệt vời & bất động sản thông minh.

Sở TT&TT Long An cũng được giao cấu hợp sở hữu những sở KH&ĐT, Tài chính và những ngành ảnh hưởng xác định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn để tham mưu UBND thức giấc ban hành kế hoạch chi tiết về nội dung, lộ trình, đồ vật tự ưu tiên khai triển các dự án thành phần trong phạm vi Đề án.