Hướng dẫn!

Cách Liên Minh 3 Guild không bị Disconnect.

Yêu cầu:

Chủ Liên minh phải sử dụng Windows 7 hoặc 8.


Giải thích cụ thể như sau:

+ Có thể liên minh 3 Guild lại với nhau.
- Ta lấy 3 Guild và đặt tên là A, B, C để làm Ví dụ.
- Guild B liên minh với Guild A thì Guild A sẽ là chủ của liên minh và hiện tên Guild A ở trên đầu
- Khi Guild C muốn gia nhập liên minh thì Guild C phải gửi yêu cầu liên minh với Guild A
- Trong trường hợp Guild C gửi yêu cầu liên minh với Guild A, mà Guild A bị dis ra thì có nghĩa là trong liên minh có Guild B không phù hợp.

+ Để khắc phục như sau, Guild A hãy giải tán Liên minh và Liên minh lại từ đầu theo thứ tự A, C ,B, có nghĩa là Guild C sẽ liên minh trước với Guild A còn Guild B sẽ là Guild liên minh cuối cùng, như vậy là sẽ có thể liên minh được 3 Guild.

Ban Quản Trị đã hỗ trợ rất nhiều Guild với kiểu cách như vậy, nếu các bạn không hủy liên minh đi để liên minh lại từ đầu thì chỉ có Disconnect mà thôi.

Chúc các bạn thành công!Admin - Tổng Điều hành
Kính báo!