Chào các bạn,
Hiện tại bên phía BQT đã fix bug thành công từ sự kiện Gaion hôm nay BQT sẽ tiến hành mở sự kiện này lại kèm theo đó là tăng tỷ lệ rơi thêm item exl từ Kundun cũng như là % rơi item từ hộp box kundun từ 1 ~ 5.

Những Update đã fix :  • Fix tăng tỉ lệ rơi Item Exl từ Kundun
  • Fix tăng tỉ lệ rơi Item từ hộp box Kundun 1 ~ 5
  • Fix Bug Item từ Gaion
  • Fix Damg 7 Class đều có thể ăn BOSS
  • Fix tăng tỉ lệ buff tấn công và phòng thủ của Elf
  • Fix tăng tỉ lệ buff Phản của SUM
Phòng Điều Hành Kỹ Thuật
Trân Trọng Thông Báo!