Chào các bạn,
I. Bảo Trì Sever :


  • Toàn Bộ Máy Chủ.II. Sau bảo trì :


  • Nâng cấp máy chủ và xóa log giảm lag!

Lưu ý :

Thời gian bảo trì có thể sớm hơn hoặc chậm hơn dự kiến vì vậy chúng tôi sẽ có thông báo sau khi bảo trì kết thúc!


Phòng Điều Hành Kỹ Thuật
Trân Trọng Thông Báo!